Zo ontdek je Kansen voor innovatie

Ik heb dit boek geschreven voor voor professionals die creatief en innoverend moeten zijn in veranderende organisaties.  Uit onderzoek van het World Economic Forum onder een groot aantal werkgevers blijkt dat creativiteit in 2020 zal gaan behoren tot de top 3 vaardigheden die medewerkers nodig hebben.

Ik heb dit boek ook geschreven voor organisaties die ervan uitgaan dat ze alleen door permanente innovatie en creativiteit succesvol kunnen blijven. Uit Onderzoek van IBM onder 1500 CEO’s uit 60 landen, komt naar voren dat de CEO’s creativiteit benoemden als de belangrijkste factor voor het toekomstig succes van hun organisatie.

Daarom beseffen leiders dat ze de creativiteit van het personeel de ruimte moeten geven, een innovatieve mindset moeten stimuleren en aan medewerker horen te communiceren dat innoveren een taak van iedereen is. Dit boek geeft aan hoe je bijvoorbeeld door een innovatie challenge op een specifieke wijze in te richten, op al deze vlakken voortgang kan boeken.

Voorts heb ik dit boek ook geschreven voor managers die het belang van innovatie herkennen maar zich afvragen: hoe krijg ik mijn team innovatiever?

Professionals stellen op hun beurt de vraag: hoe kan ik vorm geven aan mijn ontwikkeling en loopbaan in een organisatie die het uiterste van mij vraagt? Ik heb daaraan een apart hoofdstuk gewijd.

 

ORDER:

www.boekenbestellen.nl (https://www.boekenbestellen.nl/boek/zo-ontdek-je-kansen-voor-innovatie/9789491753084)

 

 

mockup-boek-kansen voor innovatie mockup-boek-kansen voor innovatie